horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB
Kontaktní údaje:
 
Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova Náchod
 
adresa:
Tyršova 207, 547 01 Náchod
 
e-mail::
zpodkrkonosska@seznam
 
telefon:
kancelář - pevná linka 491 423 380
starostka Helena Rezková - 725 005 606
 
složení výboru:
starostka župy - Helena Rezková
I. místostarosta - Jiří Pacák, Ing.
II. místostarostka - Vítězslava Nýčová, Ing.
jednatelka - Danuše Lipovská
hospodářka - Andrea Rousková
náčelník - Martin Horák
náčelnice - Ludmila Vlčková
předseda odboru sportu - Václav Drašnar
vzdělavatelka - Pavlína Špatenková, Mgr.
kontrolní komise - Pavla Komorová, Alena Nováková, Veronika Bohadlová
 
Počet členů župy k 1. 1. 2018 je 3964
(z toho 2089 dospělých a 1875 dětí a mládeže.

 
Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení – podrobný manuál
pdf.gif, 2,7kB

Župa Podkrkonošská-Jiráskova
Župní přebory 2018

Župa Podkrkonošská - Jiráskova zastřešuje 31 tělocvičných jednot. Celkový počet členů, kteří se sportovních aktivitám v župě věnují, byl k 1.1.2018 3964členů. Z toho to počtu bylo dospělých 2089 a 1875 dětí Sportovní aktivity jsou v jednotách různorodé. Sportovci jednotlivých jednot se setkávají a v sportovním duchu utkávají na župních přeborech. Pozornost je věnována především dětem, kde se v oddílech všestrannosti věnuje sportovním aktivitám nejvíce dětí a mládeže. Právě pro tyto děti a mládeži pořádala župa Podkrkonošská - Jiráskova v roce 2018 župní přebory ve stěžejních disciplínách - sportovní gymnastika a šplh, atletika a plavání. Přebory jsou ovšem pořádány i v disciplínách dalších. Mimo tyto přebory jsou pořádány i další sportovní akce, které jsou i přístupné i veřejnosti.
 
Župní přebory v roce 2018:
15. 4. 2018 Župní přebor v plavání (plavecký bazén v Trutnově). Těchto přeborů se účastnilo 125 mladých sportovců.
14. 4. 2018 Župní přebor pro mladší žactvo ve sportovní gymnastice a šplhu. Účastnilo se 55 dětí.
21. 4. 2018 Župní přebor mládeže ve sportovní gymnastice a šplhu v Náchodě. Účast 80 sportovců.
12. 5. 2018 Župní přebor v atletice na sportovním stadionu v Jaroměři. Zde byla účast dětí a mládeže nejvyšší. Zúčastnilo se 190 mladých atletů.
V průběhu roku byly pořádány i další sportovní akce - přespolním běh, župní přebor v ZZZ (Zálesácké závody zdatnosti), župní přebor v desetiboji ve Dvoře Králové se 150účastníky.
 
Nejúspěšnější mladí sportovci z těchto župních přeborů jsou nominováni na celorepublikové přebory ČOS, kde výborně reprezentují naší župu i Královéhradecký kraj.

logoKK.jpg, 12kB

Organizace župních přeborů je podpořena dotačním programem Královéhradeckého kraje.
 
Župa Podkrkonošská-Jiráskova
sportovní akce v roce 2017

Koncem každého roku hodnotí župa Podkrkonošská -Jiráskova svoji činnost. V roce 2017 byla župa organizátorkou mnoha sportovních akcí určených především pro členy jednot, které župa zastřešuje. Základními sportovními soutěžemi jsou župní přebory ve všestrannosti. Všestrannost zahrnuje sporty jako je atletika, gymnastika, šplh, plavání, ale i soutěže jako ZZZ (Zálesácký závod Zdatnosti), přebory ve sjezdovém lyžování. Účast sportovců na těchto sportovních soutěžích je velká. V široké členské základně župy Podkrkonošské - Jiráskovy je na dva tisíce dětí. A právě mladí sportovci se účastní těchto soutěží.
28. 1. 2017
Přebor ve sjezdovém lyžování na Novém Hrádku. Následovaly další sportovní soutěže.
8. 4. 2017
Župní přebor ve sportovní gymnastice mladšího žactva se uskutečnil ve Dvoře Králové…
9. 4. 2017
Župní přebor v plaveckých disciplinách v Trutnově, které se účastnilo na 100 mladých sportovců.
22. 4. 2017
Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu v Náchodě. Zde byla účast také vysoká.
29. 4. 2017
Župní přebor v atletice v Jaroměři, kde v atletických disciplínách soutěžilo 200 dětí a mládeže.
7. 10. 2017
přebor v přespolním běhu na Novém Hrádku.
15. 10. 2017
Župní přebor v Zálesáckém Závodu Zdatnosti v Úpici Radeči.
11. 11. 2017
se uskutečnil poslední přebor roku - Župní desetiboj předškoláků a žactva s účastí více než sta děti a mládeže.
 
Nejlepší sportovci se nominovali na celorepublikové přebory ČOS, kde dosáhli výborných umístění, Výkony mladých sportovců úspěšně reprezentují župu Podkrkonošskou- Jiráskovu i celý Královéhradecký kraj.
 
logoKK.jpg, 12kB

Již čtvrtým rokem je župa Podkrkonošská-Jiráskova zapojena do dotačního programu Královéhradeckého kraje, který přispívá na náklady pořádání sportovních akcí dětí a mládeže. Na organizaci výše uvedených soutěží se podílejí, na principu dobrovolnosti, i jednotlivé jednoty a úhradu nezbytných nákladů spojených s těmito přebory sdílí i naše župa.
Všem organizátorům patří poděkování za výbornou organizaci župních přeborů v roce 2017 a všem sportovcům přání úspěšného pokračování sportovních úspěchů i v roce 2018. .

Vítězslava Nýčová, místostarostka Župy


 
Župa Podkrkonošská-Jiráskova
sportovní akce v roce 2016

logoKK.jpg, 12kB

Župa Podkrkonošská-Jiráskova pořádala v roce 2016 mnoho sportovních akcí, kterých se účastnili převážně členové sokolských jednot, které župa zastřešuje. První župní přebor, a to přebor v plavání se uskutečnil již 5. března 2016. Následovaly další akce.
5. 3. 2016 Župní přebory v plavání /plavecký bazén v Trutnově/.
9. 4. 2016 Župní přebory ve sportovní gymnastice a šplhu ve Dvoře Králové pro kategorie předškolních dětí a mladších žákyň a žáků.
16. 4. 2016 Župní závody ve sportovní gymnastice a šplhu v Náchodě pro kategorie mladších žákyň a žáků, starších žákyň a žáků, dorostenek i dorostenců.
Počet účastníků v těchto disciplínách vysoce překračuje 100 účastníků, a proto bylo nutné tuto soutěž rozdělit do dvou závodů.
30. 4. 2016 Župní přebory v atletice na sportovním stadionu v Jaroměři. Zde byla účast dětí a mládeže také vysoká, závodily jich dvě stovky. Každý z mladých atletů absolvoval čtyři atletické disciplíny. Běhy na krátké a dlouhé tratě, hod míčkem (koulí) a skok daleký. Kriteria těchto disciplín byla stanovena dle věkových kategorií mladých sportovců.
V průběhu roku 2016 byly tedy pořádány přebory sokolských dětí a mládeže v plavání, atletice, sportovní gymnastice a šplhu, také sportovní gymnastice předškolních dětí. Další župní přebory byly v přespolním běhu (15. 10. 2016), župní přebor v Zálesáckém závodu zdatnosti), v listopadu se uskutečnil Župní desetiboj předškoláků a žactva.
Na profinancování nákladů spojených s těmito přebory se podílí naše župa, Česká obec sokolská a druhým rokem i dotační program Královéhradeckého kraje.
Tyto sportovní soutěže jsou velkou motivací především mladých sportovců k pravidelné sportovní činnosti. Celkem se v našich jednotách všestranným sportovním aktivitám i registrovaným sportům věnuje více než 1 700 dětí a mládeže. Děti se věnují sportu celoročně a pravidelně, což je pro rozvoj jejich sportovní zdatnosti velmi přínosné.
Všem organizátorům patří poděkování za výbornou organizaci župních přeborů v roce 2016 a přání úspěšného pokračování sportovních i organizačních úspěchů i v roce 2017.

Vátězslava Nýčová, místostarostka Župy


 
Usnesení valné hromady ze 12. dubna 2013:
pdf.gif, 2,7kB

 

Aktuality

Župa Podkrkonošská - Jiráskova
zastřešuje 31 tělocvičných jednot.

07. 12. 2018
Župní přebory v roce 2018

Nová kniha
18. 06. 2019
Autorky Helena Rezková a Pavlína Špatenková vydáním knihy Nebylo jim souzeno žít o umučených a popravených sokolech splatily dluh hrdinům, o nichž se ve školách neučilo.
V knize nechybějí dobové postřehy, fotografie a různé ručně psané dobové náčrtky a mapky.

Obec Břasy
29. 06. 2019
Vzpomínka na Jiřího Potůčka - Tolara.

Pozvánka na besedu s "Lékaři bez hranic"
06. 03. 2020
Více informací zde

Heslo pro úpravy:

 
dolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB