horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB


 
FOTOGALERIE

 
Vzpomínka na popravené odbojáře fotografie zde
Na sobotu 6. července připravila sokolská župa Podkrkonošská – Jiráskova na Bohdašíně pietní vzpomínku na popravené odbojáře ze skupiny S-21-B. K akci se připojil také Svaz bojovníků za svobodu a členové Spolku vojenské historie T-S 20 Pláň.
Ve sváteční sobotní dopoledne si našlo na Bohdašín cestu přes padesát účastníků. Ke slavnostnímu rázu akce přispěla účast krojovaných sokolů, kteří stáli čestnou stáž u pomníku, a také vojenská jednotka, která vzdala popraveným hrdinům čest vystřelením čestné salvy. Květiny k pomníku položili zástupci župy Podkrkonošské, Svazu bojovníků za svobodu a plukovník v záloze Jiří Pavel, který se účastnil v Anglii společného výcviku s výsadkáři operace SILVER A.
Vzdělavatelka župy P. Špatenková připomněla události, které se staly právě před 71 lety. Vyslovila obdiv a úctu lidem, kteří přes nebezpečí ztráty svobody a života svého i svých blízkých, byli ochotni udělat něco pro svobodu vlasti. Slíbila, že na jejich oběti se nikdy nezapomene a jejich odkazu věrni zůstaneme. Shromáždění na závěr zazpívali národní hymnu.
Poté položili účastníci květiny k pomníčku rodiny Burdychovy v Končinách. Zde pozdravil přítomné starosta Sokola Rtyně v Podkrkonoší Pavel Blažek a Mgr. Milan Andres, předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu. Pan Antonín Burdych poděkoval přítomným za účast a poté ochotně odpovídal na dotazy přítomných.
Celá akce měla velmi důstojný průběh. Je dobře, že se na tyto pohnuté události nezapomíná.
                                                                                                      -pš-
 
Červen 2014 - Skvělý výsledek sokolského žactva na přeboru republiky - foto zde
Tři žákyně a tři žáci královédvorského Sokola nastoupili v družstvech župy Podkrkonošské – Jiráskovy na přeboru České obce sokolské v sokolské všestrannosti, který se konal v prvním červnovém týdnu v Brně.
Družstvu mladšího žactva I. složenému pouze z královédvorských závodníků - K. Holubcové, N. Bujárkové, O. Schreibera a J. Gruse se závod opravdu vydařil, skvělými výkony v jednotlivých soutěžích gymnastiky, atletiky, šplhu i plavání dosáhli bodového zisku, který je vynesl mezi jedenácti družstvy na výborné první místo. Družstvo mladšího žactva II. tvořili S. Erbenová a S. Rajsner ze Dvora Králové, N. Chvojková z Náchoda a Š. Kollert z Police n. M. Také jim se podařilo dosáhnout na stupně vítězů, mezi osmi družstvy vybojovali třetí místo.
Závodníci dosáhli také mnoha individuálních úspěchů. S. Erbenová a N. Chvojkovou obsadily 1. – 2. místo v gymnastice, N. Chvojková získala zlato za plavání, O. Schreiber a S. Rajsner za plavání získali bronz. K. Holubcové se podařilo vybojovat dvě stříbrné medaile za atletiku a šplh, O. Schreiber byl ve šplhu třetí. Naši závodníci se i v dalších disciplínách umísťovali v první desítce, J. Grus dosáhl na 4. místo v gymnastice a ve šplhu, Š. Kollert byl 4. v gymnastice. V celkovém hodnocení jednotlivců vybojovali právě dvorští závodníci tři medaile nejcennější. O. Schreiber získal stříbrnou a K. Holubcová s J. Grusem bronzovou medaili za sokolskou všestrannost.
Jsme rádi, že se našim závodníkům podařilo i letos udržet vysokou úroveň sokolské všestrannosti v župě Podkrkonošské, kterou držíme již mnoho let. Mladší družstvo dostalo od ČOS skvělý dárek v podobě desetidenního pobytu na sokolském táboře v Alpách, který pořádá župa Švýcarská.
Nyní čeká přebor ČOS v sokolské všestrannosti starší žactvo, dorost a dospělé. Zde má Dvůr Králové také své zástupce, starší žákyni E. Špatenkovou a O. Rausu.
 
25. - 26. května 2013 - Setkání pod Řípem, foto zde - Sokolové pod Řípem - fotogalerie 1. a 2.
Poslední květnový víkend si sokolové vyhradili pro sokolský slet pod Řípem. Pod památnou horu Říp zamířilo přes šest tisícovek cvičenců, kteří milují hromadná cvičení i atmosféru, která každý slet provází.
   Čestná náčelnice ČOS Jarina Žitná vytvořila pro tento slet novou skladbu, ve které cvičenky i cvičenci cvičili s trekovými holemi. Skladba na melodie W. Matušky s názvem Waldemariána oslovila velké množství cvičenců, kteří ji s chutí nacvičili. Také ženy ze župy Podkrkonošské nesměly ve Waldemariáně chybět.
   Pod Řípem se cvičily také některé skladby XV. všesokolského sletu, a tak se do Roudnice připravovala královédvorská a polická děvčata ze skladby Jonatan, úpičtí a libňatovští cvičenci ze skladby Ať žijí duchové, úpická a náchodská Věrná garda, náchodské ženy ve skladbě suita, úpické ženy a dorostenky ze skladby Nebe nad hlavou a Chlapáci ze všech koutů župy.
   Podkrkonošští sokolové, stejně jako většina cvičenců, putovali v sobotu na horu Říp. Od rána směřovaly na vrchol davy, aby společně pohlédly do míst, odkud kdysi shlížel praotec Čech. Všude panovala srdečná nálada, jen nejisté pohledy k obloze svědčily o tom, že si všichni dělají starosti, jestli bude akci přát počasí.
   Znovu jsme se přesvědčili, že větru a dešti prostě neporučíme. Už navečer sprchlo, aby v noci přišel trvalý déšť, který nedělní slet provázel s maličkými přestávkami od rána až do odpoledne. Sokoly však netrápil jenom déšť, ale především zima. Přesto probíhaly od rána zkoušky, které všichni, mladí i staří, ukázněně absolvovali a snažili se přecházet nepřízeň počasí s humorem. Déšť nepřestal ani při průvodu, ani při vlastním programu. Diváci i přihlížející cvičenci se choulili pod deštníky, ale přesto nezapomínali povzbuzovat cvičence potleskem.
   Cvičenci Věrné gardy, kteří zahajovali, si opět postáli hodinu před vystoupením na dešti, cvičili však s o to větším nasazením a z plochy odcházeli hrdi na svůj výkon. Vystoupení nejmenších dětí nazvané Kuřata vystřídaly na ploše ženy s kuželi. Jejich vystoupení bylo zacvičeno na vysoké úrovni. Pak už patřila plocha skladbě Jonatan. V ní se představilo také 23 děvčat z královédvorské sokolské jednoty. Následovaly skladby Dávej, ber, Muzikantova písnička, Kontrasty, Ať žijí duchové, Česká suita a Chlapáci. Závěr patřil Waldemariáně. Celé vystoupení bylo překrásné, cvičenci i diváci byli spokojeni. Všechny mrzelo jenom nevydařené počasí, které zavinilo, že si přítomní nemohli ještě více užívat pěknou sletovou atmosféru, ze které vyzařuje zvláštní pocit sounáležitosti.
Už nyní se upínají zraky cvičenců k Brnu, které by mohlo převzít štafetu malých sletů. Jistě ani tam naši cvičenci chybět nebudou.
                                                                                                      P. Špatenková, vzdělavatelka župy Podkrkonošské
 
8. května 2013 - Sokolské Župní setkání v Polici nad Metují
 
5. května 2013 - Atletické přebory Župy v Jaroměři - starší
 
5. května 2013 - Atletické přebory Župy v Jaroměři - mladší
 
13. dubna 2013 - Putujeme pro radost (Starkoč - Dubenská obora - Zlíč - Ratibořice - Česká Skalice)
 
26. ledna 2013 - Královédvorské sokolky míří opět na mistrovství ČR v Team – Gym + článek a výsledky zde
 
 
 
Fotogalerie 2009 - 2012
zde

 

 
dolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB