horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB

tj_dvurkralovenadlabem.gif, 13kB

 
Starosta: Jiří Damianidis
Náčelník: Jaromír Bek
Náčelnice: Jitka Karešová
Počet členů: 491
Kontakt: T.J. Sokol Dvůr Králové nad Labem
P.O. BOX 35
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Telefon: 499 622 071
603 502 168
e-mail: sokol@sokol-dk.cz
www: http://www.sokol-dk.cz

 
Královédvorští sokolové na oslavách založení Tyršova koupaliště - fotogalerie zde
31. srpna 2013

Královédvorští sokolové se podíleli na oslavách 80. výročí založení koupaliště, které nese jméno zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše. Nejprve krojovaní zástupci Sokola pochodovali ve slavnostním průvodu městem, poté se na koupališti představili členové oddílu skoků na trampolíně.
   Oddíl sportovní gymnastiky připravil do programu oslav dokonce tři vystoupení. Nejprve mladší děvčata předvedla pódiovou skladbu, kterou si sama vytvořila, poté se představili cvičenky i cvičenci ve skocích z malé trampolínky. Diváci bouřlivě ocenili skvělé výkony našich gymnastek i gymnastů. Vrcholem byla toporná salta s vruty a dvojné salto. Není divu, že mohli naši gymnasté předvést takto vrcholné výkony, vždyť v týmu vystupovaly také dvě členky výběru ČR pro Team Gym Andrea Šedivá a Simona Balharová, bývalá reprezentantka ČR ve sportovní gymnastice Helena Kirschová i přeborník ČOS v sokolské všestrannosti a v gymnastice Ondřej Rausa.
   Cvičenci Sokola ukázali divákům, proč má Sokol Dvůr Králové tak dobré jméno nejen na naší župě, ale i v ČOS.

P. Špatenková


Výborné výsledky královédvorských závodníků - fotogalerie zde
V uplynulém školním roce se zapojili cvičenci královédvorského Sokola do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů, který probíhá pod záštitou Roberta Změlíka a Romana Šebrle. Malí sokolové byli oporou družstev i jednotlivců ZŠ Schulzovy sady, Podharť a Strž. Školy se zúčastnily okresního i krajského kola OVOV a dále i korespondenční soutěže OVOV. Kolem šedesáti sokolských žákyň a žáků dokázalo splnit limity pro získání odznaků zdatnosti různé hodnoty. Nejcennější, diamantový odznak, získalo deset soutěžících.
Začátkem září se konalo v Praze na Strahově republikové finále soutěže OVOV, do kterého se probojovalo 7 žákyň a žáků ze ZŠ Schulzovy sady a 1 žákyně ze ZŠ Strž, všichni jsou členy Sokola.
   Po dva dny plnili závodníci 10 disciplín odznaku zdatnosti před zraky významných sportovců a olympijských vítězů. Zažívali skvělou atmosféru, nádherné počasí, bojovali jako lvi a lvice a podávali skvělé výkony.
   Kromě soutěžení měli také možnost požádat o podpis nejlepší české sportovce a olympijské vítěze, např. Davida Svobodu, Romana Šebrle, ale také Věru Růžičkovou, Věru Čáslavskou, Jarmilu Kratochvílovou nebo Danu Zátopkovou. Všichni olympionici se k dětem chovali úžasně.
   A jak tedy finálové boje dopadly?
Filip Vlček vybojoval pro ZŠ Schulzovy sady stříbrnou medaili, K. Hráský byl 5., J. Mikyska 6., M. Fišerová 8., N. Drápalíková 9., O. Vítek 20. a D. Horníková 22. S. Erbenová ze ZŠ Strž skončila s výborným bodovým ziskem na nepopulárním 4. místě.
   Z výsledku našich svěřenců máme velkou radost a věříme, že je republikový přebor motivoval k další práci. Přáli bychom si, aby naši závodníci dokázali postoupit do soutěže i napřesrok.

P. Špatenková


Sokolové tábořili v rakouském Burserbergu - fotogalerie zde
Ve druhé polovině prázdnin se v rakouských Alpách uskutečnil mezinárodní sokolský tábor pořádaný každoročně župou Švýcarskou. Sjíždějí se sem děti z různých zemí. Letos zde byly děti z Německa, Švýcarska, Francie a také České republiky. Ty pobyt získávají jako odměnu za vítězství na přeboru ČOS v sokolské všestrannosti. Všechny děti rozumí a mluví plynulou češtinou. Českou obec sokolskou letos reprezentovalo osm dětí, celá polovina byla ze Sokola Dvůr Králové n. L. Družstvo ve složení Kateřina Holubcová, Nikola Bujárková, Jakub Grus a Ondřej Schreiber zvítězilo totiž letos v přeboru ČOS v sokolské všestrannosti.
   Tábor v Rakousku probíhá jako každý jiný. První den se vztyčí sokolská vlajka, která děti provází po celou dobu konání tábora. Každé ráno probíhá rozcvička, poté nástup, při kterém se děti dozvědí program dne, který se mění v závislosti na počasí. Letos táborníky provázelo nezvykle krásné a slunečné počasí.
   První den děti hrály různé hry, aby se mezi sebou lépe poznaly, odpoledne se vykoupaly a večer byly rozděleny do tří družstev, ve kterých plnily řadu úkolů v rámci celotáborové hry např. stavění věže ze špaget, vymýšlení a hraní divadla na určená slova, atd.
   Na táboře se také naučily pracovat s buzolou, vázat uzle, základy první pomoci, poznávat květiny a mnoho dalších táborových dovedností.
   Tábor nebyl pouze o hrách a koupání, ale i o výletech po překrásném okolí. Nedaleko je postavena sýrárna, ve které se děti byly podívat na výrobu sýra a několikrát se zde stavily na malé občerstvení.
   Jeden den byl věnován celodennímu výletu a túře. Nikdo z dětí předem netušil, kam se půjde. Ti zdatnější se vydaly na túru a musím říci, že mají můj velký obdiv, jak dobře to zvládly. Krkolomný výstup na vrchol „ Mondspitze“ a na kamenitý sestup bylo potřeba hodně sil. Ostatní se vydaly podívat na místní sviště. Bohužel zvířenu neviděly, svišti byli díky velkému teplu ukryti. Nakonec se všichni výletníci sešli v sýrárně a těšili se na ochlazení v bazénu. Ještě týž večer čekaly děti šibřinky. Všechny děti měly originální masky a celý večer se příjemně bavily.
   Poslední večer byly rozdány diplomy a odměny, byla stažena sokolská vlajka a nastalo loučení.
   Myslím, že si děti krom diplomů a nových kamarádů odvezly domů i mnoho nových zážitků a poznatků, a proto patří velký dík organizátorům tábora.

Jana Sixtová, vedoucí výpravy


Sokolové pod Řípem - fotogalerie 1. a 2.
Poslední květnový víkend si sokolové vyhradili pro sokolský slet pod Řípem. Pod památnou horu Říp zamířilo přes šest tisícovek cvičenců, kteří milují hromadná cvičení i atmosféru, která každý slet provází.
   Čestná náčelnice ČOS Jarina Žitná vytvořila pro tento slet novou skladbu, ve které cvičenky i cvičenci cvičili s trekovými holemi. Skladba na melodie W. Matušky s názvem Waldemariána oslovila velké množství cvičenců, kteří ji s chutí nacvičili. Také ženy ze župy Podkrkonošské nesměly ve Waldemariáně chybět.
   Pod Řípem se cvičily také některé skladby XV. všesokolského sletu, a tak se do Roudnice připravovala královédvorská a polická děvčata ze skladby Jonatan, úpičtí a libňatovští cvičenci ze skladby Ať žijí duchové, úpická a náchodská Věrná garda, náchodské ženy ve skladbě suita, úpické ženy a dorostenky ze skladby Nebe nad hlavou a Chlapáci ze všech koutů župy.
   Podkrkonošští sokolové, stejně jako většina cvičenců, putovali v sobotu na horu Říp. Od rána směřovaly na vrchol davy, aby společně pohlédly do míst, odkud kdysi shlížel praotec Čech. Všude panovala srdečná nálada, jen nejisté pohledy k obloze svědčily o tom, že si všichni dělají starosti, jestli bude akci přát počasí.
   Znovu jsme se přesvědčili, že větru a dešti prostě neporučíme. Už navečer sprchlo, aby v noci přišel trvalý déšť, který nedělní slet provázel s maličkými přestávkami od rána až do odpoledne. Sokoly však netrápil jenom déšť, ale především zima. Přesto probíhaly od rána zkoušky, které všichni, mladí i staří, ukázněně absolvovali a snažili se přecházet nepřízeň počasí s humorem. Déšť nepřestal ani při průvodu, ani při vlastním programu. Diváci i přihlížející cvičenci se choulili pod deštníky, ale přesto nezapomínali povzbuzovat cvičence potleskem.
   Cvičenci Věrné gardy, kteří zahajovali, si opět postáli hodinu před vystoupením na dešti, cvičili však s o to větším nasazením a z plochy odcházeli hrdi na svůj výkon. Vystoupení nejmenších dětí nazvané Kuřata vystřídaly na ploše ženy s kuželi. Jejich vystoupení bylo zacvičeno na vysoké úrovni. Pak už patřila plocha skladbě Jonatan. V ní se představilo také 23 děvčat z královédvorské sokolské jednoty. Následovaly skladby Dávej, ber, Muzikantova písnička, Kontrasty, Ať žijí duchové, Česká suita a Chlapáci. Závěr patřil Waldemariáně. Celé vystoupení bylo překrásné, cvičenci i diváci byli spokojeni. Všechny mrzelo jenom nevydařené počasí, které zavinilo, že si přítomní nemohli ještě více užívat pěknou sletovou atmosféru, ze které vyzařuje zvláštní pocit sounáležitosti.
Už nyní se upínají zraky cvičenců k Brnu, které by mohlo převzít štafetu malých sletů. Jistě ani tam naši cvičenci chybět nebudou.

P. Špatenková, vzdělavatelka župy Podkrkonošské


Královédvorské sokolky míří opět na mistrovství ČR
v Team – Gym
+ foto

17. listopadu 2012 - 26. ledna 2013

V podzimních měsících se rozběhly soutěže Team – Gym. Krýlovédvorské gymnastky měly napilno. V pátek 16. listopadu odcestovaly do Písku, aby zde poměřily síly s dalšími družstvy Team Gym. V sobotu 17. 11. se konal v písecké sokolovně závod v Team - Gym. Sokol Dvůr Králové zastupovalo družstvo gymnastek co 11 let a družstvo od 11 do 16 let. Byl to první závod v letošním cvičebním roce a vlastně prověrka před Oblastním přeborem v T-G. Družstvo mladších dívek skončilo na druhém místě a družstvo do 16 let vybojovalo prvenství.
Dále družstva absolvovala Oblastní přebor v Team - Gym ve Dvoře Králové. Zde se sešlo 10 družstev, aby změřila síly ve čtyřech kategoriích. Závodu se zúčastnila hned čtyři královédvorská družstva. Další soutěžící přijeli z nedalekého Trutnova a z Kamenice u Prahy.
   Družstvo mini vybojovalo mezi pěti družstvy třetí místo. Žákyně v kategorii Junior I. skončily bronzové. První místa si odnesla družstva Junior II. a Junior III.
   Hned následující den odcestovala družstva do Prahy, kde soutěžila s družstvy pražské oblasti. Zde se nejlépe dařilo děvčatům Junior I., která vybojovala mezi devíti družstvy bronzové medaile, když za sebou nechala i své příbramské přemožitele ze soutěže, kterou absolvovala minulý týden v Písku.
   Družstvo Junior II. skončilo mezi osmi družstvy na 4. místě, když jim na třetí místo chybělo 0,05 bodu. Družstvo Junior III., které vzniklo teprve na podzim, si odbylo tento týden svoji závodní premiéru. Nakonec skončila děvčata v Praze mezi osmi družstvy na šestém místě se ztrátou 0,2 bodu na třetí místo.
   V neděli 9. prosince se konal v Praze na Královských Vinohradech Přebor velké oblasti Západ v soutěži Team – Gym. Do tohoto přeboru se kvalifikovala všechna tři družstva gymnastek Sokola Dvůr Králové n. L. V každé kategorii nastoupilo k závodu šest družstev, která postoupila ze soutěží na malých oblastech. Všechna družstva přijela s ambicemi na postup do přeboru České obce sokolské. Postoupit však mohly, v kategoriích Junior I. a Junior II., pouze dva týmy a v kategorii Junior III. tři týmy.
   Našim družstvům se dařilo a již v průběhu závodu bylo vidět, že bodová hodnocení jednotlivých disciplín, slibují možnost postupu. Vybojovat postup se nakonec podařilo všem třem družstvům. Družstvo Junior I. vybojovalo stříbrné medaile, když bylo poraženo pouze družstvem Sokola Řeporyje, družstvo Junior II. dosáhlo na stříbro, když se našel jediný přemožitel v podobě Sokola Královské Vinohrady a družstvo Junior III. dosáhlo na bronzové medaile, když před našimi děvčaty skončily týmy Sokola Vyšehrad a Královské Vinohrady.
   Poslední lednový víkend se konal v Praze přebor České obce sokolské v Team – Gym. Gymnastky ze Sokola Dvůr Králové n. L. zde dosáhly opět výborného výsledku, když všechna tři družstva obsadila bronzové příčky a byla díky svým výkonům nominována, aby reprezentovala Česko obec sokolskou na mistrovství ČR, které se bude konat koncem dubna v Ostravě.
 
Výsledky Přeboru České obce sokolské:
Kategorie I.
1. Sokol Řeporyje 18,90
2. Sokol Vinohrady 17,30
3. Sokol Dvůr Králové n. L. 16,6
 
Kategorie II.
1. Sokol Vinohrady 21,45
2. Sokol Bedřichov 20,60
3. Sokol Dvůr Králové n. L. 20,30
 
Kategorie III.
1. Sokol Vyšehrad 21,70
2. Sokol Vinohrady 20,65
3. Sokol Dvůr Králové n. L. 20,10

Postup na MČR považujeme za výborný úspěch pro královédvorské sokolky, protože závodnice přestoupily do starších kategorií a jsou mezi soupeřkami nejmladší. Družstvo Junior III. vzniklo teprve na přelomu léta a podzimu z děvčat, která se do gymnastiky vracejí po delší pauze, v mnohých případech po létech oprašují své gymnastické dovednosti, které nabyly v žactvu.
   Blahopřejeme všem děvčatům ke skvělému výsledku a přejeme jim, aby se jim na MČR dařilo. A že to není procházka růžovým sadem, si závodnice již několikrát vyzkoušely. Sokol Dvůr Králové se pyšní již dvěma medailemi z MČR. Uznání za skvělé výsledky patří nejen závodnicím Sokola Dvůr Králové n. L., ale také trenérkám, které svá družstva k výborným výsledkům dovedly.

P. Špatenková


Valná hromada Sokola Dvůr Králové nad Labem
4. dubna 2012

 
Gymnastická družstva Sokola Dvůr Králové n. L.
postoupila na MČR v Team – Gym!

21. ledna 2012

Skvělého výsledku dosáhla obě družstva gymnastek Sokola Dvůr Králové n. L., když na přeboru České obce sokolské, který se konal v sobotu 21. ledna, vybojovala postup na Mistrovství České republiky v týmové gymnastice. Nejprve družstvo do 11 let vybojovalo stříbrné medaile. Nebylo to vůbec jednoduché, protože hned v první části závodu, skocích z malé trampolínky se zranila naše favoritka Tereza Hulíková. Další části závodu, akrobacii a pódiovou skladbu, sledovala Terezka s výronem z lavičky. Ostatní děvčata zabojovala a získala stříbrné medaile se ztrátou jedné desetiny na vítězné družstvo Sokola Řeporyje. Družstvo do 16 let získalo bronzové medaile výborným bodovým ziskem 19,25 bodů a ztrátou sedmi desetin na druhé družstvo. Obě družstva postupují na MČR v Team - Gym, kde budou reprezentovat Českou obec sokolskou.
MČR se v letošním roce bude konat v květnu v Trutnově, a tak budou mít naši fanoušci jedinečnou možnost být u této mimořádně atraktivní podívané a podpořit naše družstva, která již vlastní bronzové a stříbrné medaile z MČR v předchozích letech. Blahopřejeme našim závodnicím i jejich trenérkám.

P. Špatenková


Župní přebor sokolů v desetiboji
24. října 2009

Také letos uspořádala královédvorská sokolská jednotu župní přebor v desetiboji. Letos se závodu zúčastnilo 80 závodníků z 5 jednot. Nejvíce závodníků, jak se stalo v poslední době pravidlem, opět postavila na start místní jednota.
   Závod v desetiboji, který prověří rychlost, sílu i obratnost, je určen pro závodníky od předškolního věku. Nejmladšímu závodníkovi byly 4 roky. Děti soutěžily ve skoku z místa, hodu medicinbalem, hodu na cíl, skákání přes švihadlo, shybech, člunkovém běhu, přednosech, šplhu, běhu na překážkové dráze a v motorickém testu.
   Děti předváděly výborné výkony, které potvrdily, že se již v Sokole mnohému naučily.
   Fotogalerie zde, výsledky zde.

-pš-


 
Sokolské šibřinky ve Dvoře Králové nad Labem
Článek v Krkonošských novinách
 
sibrinky_01.jpg, 55kBsibrinky_02.jpg, 59kBsibrinky_03.jpg, 55kBsibrinky_04.jpg, 58kBsibrinky_05.jpg, 55kBsibrinky_06.jpg, 17kB

Aktuality

Heslo pro úpravy:


 

 
dolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB