horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB
mapa.gif, 1,5kB
Historie České obce sokolské se začala psát 16. února 1862. Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova, jako organizační jednotka České obce sokolské, byla ustavena 29. září 1885, obnovena pak v dubnu 1991.
V současné době zastřešuje 31 sokolských jednot a k 1. lednu 2013 máme 4 356 členů z Náchodska, Rychnovska a Trutnovska. Sídlo župy je v Tyršově ulici 207 v Náchodě, telefonní číslo je 723 683 536.
 

Aktuality

Župa Podkrkonošská-Jiráskova
19. 01. 2017
Sportovní akce v roce 2016

Úspěchy gymnastek
19. 01. 2017
Gymnastky z oddílu všestrannosti T. J. Sokol Náchod rozjely úspěšně podzimní závodní sezonu.

Nácvičné srazy na XVI. Všesokolský slet
01. 03. 2017
Přiblížily se nácvičné srazy na XVI. Všesokolský slet, pojďte si připomenout chvíle na Krajském sokolském sletu v roce 2012.

Střípky XV. všesokolského sletu
08. 03. 2017
Podívejte se na střípky z XV. všesokolského sletu v Praze 2012. Už jste rozhodnuti, kterou skladbu začnete nacvičovat na podzim?

Těšíte se na XVI. slet?
14. 03. 2017
Ke sletovým dům v Praze patří neodmyslitelně i sletové průvody.
Pojďme si připomenout sletový průvod při XV. všesokolském sletu v roce 2012. Těšíte se na XVI. Slet?

XVI. ročník turnaje ve stolním tenisu
01. 04. 2017
T. J. Sokol Jasenná pořádá tradiční turnaj ve stolním tenisu.

Heslo pro úpravy:

 
Zemřela sestra Vítězka Zelená
Vítězka, rozená Pesíčková, se narodila 26. července 1923 v Jaroměři. Rodiče Pesíčkovi, zapálení sokolové, cvičitelé i činovníci, vychovávali k úctě k sokolským ideálům Vítězku i její mladší sestru Květu.
   Tatínek však Vítězce zemřel, když jí bylo deset let, a tak musela mamince hodně pomáhat, aby tuto ztrátu překonaly.
   Vítězka pilně cvičila v Sokole, účastnila se sokolských táborů, na které ráda vzpomínala. Po válce se na sokolském táboře už jako vedoucí poznala se svým budoucím mužem, bratrem Františkem Zeleným. Brzy byla svatba a narodily se dvě dcerypani_zelena.jpg, 40kB. Radost a štěstí v rodinném životě kalily poúnorové události v naší zemi. Zrušení Sokola bylo velkou ránou pro jejich rodinu. Vítězčina maminka žila pod dohledem Stb.
   Manželé Zelení přivítali společenské změny po roce 1989 a ihned se zapojili do obnovy Sokola. Zúčastnili se sjezdu v roce 1990 a zasloužili se o obnovení Sokola v Náchodě i celé župy Podkrkonošské – Jiráskovy. Bratr Zelený se stal župním starostou a Vítězka župní vzdělavatelkou.
   Vítězka pracovala jako cvičitelka předškolních dětí, zúčastnila se sokolského tábora jako kuchařka a zacvičila si ve skladbách Věrné gardy na sletech.
   V roce 1995 postihla Vítězku velká ztráta, když zemřel její milovaný muž František. Tuto ztrátu pomohla Vítězce překonat práce v Sokole. Organizovala sokolská setkání, oslavy 28. října, pietní vzpomínky, pomáhala při přípravách akademií, dětských karnevalů, vedla sokolskou kroniku. Na každou akci měla připraven pěkný proslov. Vítězka se zasloužila také o obnovu župního zpravodaje, články publikovala v regionálním tisku a také v časopise Sokol.
   Vítězka měla velký smysl pro humor, o čemž mě přesvědčila při společně prožitých 14 dnech na sokolském táboře. Nikdy nezapomenu na scénky, které nacvičila s dětmi, ale ani na báseň, kterou přednesla u závěrečného táboráku.
   Sestro Vítězko, děkujeme Ti za Tvoji záslužnou práci, která nebude nikdy zapomenuta.

výbor župy Podkrkonošské Jiráskovydolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB