horni_01.gif, 8,4kBhorni_02.gif, 8,6kBhorni_03.gif, 6,8kBhorni_04.gif, 7,8kBhorni_05.gif, 9,0kBhorni_06.gif, 9,2kBhorni_07.gif, 8,8kBhorni_08.gif, 7,6kB
mapa.gif, 1,5kB
Historie České obce sokolské se začala psát 16. února 1862. Sokolská župa Podkrkonošská - Jiráskova, jako organizační jednotka České obce sokolské, byla ustavena 29. září 1885, obnovena pak v dubnu 1991.
V současné době zastřešuje 31 sokolských jednot a k 1. lednu 2013 máme 4 356 členů z Náchodska, Rychnovska a Trutnovska. Sídlo župy je v Tyršově ulici 207 v Náchodě, telefonní číslo je 723 683 536.
 
Zemřela sestra Vítězka Zelená
Vítězka, rozená Pesíčková, se narodila 26. července 1923 v Jaroměři. Rodiče Pesíčkovi, zapálení sokolové, cvičitelé i činovníci, vychovávali k úctě k sokolským ideálům Vítězku i její mladší sestru Květu.
   Tatínek však Vítězce zemřel, když jí bylo deset let, a tak musela mamince hodně pomáhat, aby tuto ztrátu překonaly.
   Vítězka pilně cvičila v Sokole, účastnila se sokolských táborů, na které ráda vzpomínala. Po válce se na sokolském táboře už jako vedoucí poznala se svým budoucím mužem, bratrem Františkem Zeleným. Brzy byla svatba a narodily se dvě dcerypani_zelena.jpg, 40kB. Radost a štěstí v rodinném životě kalily poúnorové události v naší zemi. Zrušení Sokola bylo velkou ránou pro jejich rodinu. Vítězčina maminka žila pod dohledem Stb.
   Manželé Zelení přivítali společenské změny po roce 1989 a ihned se zapojili do obnovy Sokola. Zúčastnili se sjezdu v roce 1990 a zasloužili se o obnovení Sokola v Náchodě i celé župy Podkrkonošské – Jiráskovy. Bratr Zelený se stal župním starostou a Vítězka župní vzdělavatelkou.
   Vítězka pracovala jako cvičitelka předškolních dětí, zúčastnila se sokolského tábora jako kuchařka a zacvičila si ve skladbách Věrné gardy na sletech.
   V roce 1995 postihla Vítězku velká ztráta, když zemřel její milovaný muž František. Tuto ztrátu pomohla Vítězce překonat práce v Sokole. Organizovala sokolská setkání, oslavy 28. října, pietní vzpomínky, pomáhala při přípravách akademií, dětských karnevalů, vedla sokolskou kroniku. Na každou akci měla připraven pěkný proslov. Vítězka se zasloužila také o obnovu župního zpravodaje, články publikovala v regionálním tisku a také v časopise Sokol.
   Vítězka měla velký smysl pro humor, o čemž mě přesvědčila při společně prožitých 14 dnech na sokolském táboře. Nikdy nezapomenu na scénky, které nacvičila s dětmi, ale ani na báseň, kterou přednesla u závěrečného táboráku.
   Sestro Vítězko, děkujeme Ti za Tvoji záslužnou práci, která nebude nikdy zapomenuta.

výbor župy Podkrkonošské Jiráskovy


Aktuality

Gymnastky ze Dvora Králové na Eurogymu 2016
26. 07. 2016
Více informací zde.

Úspěchy sokolů v silových sportech
01. 08. 2016
Více informací zde.

Netradiční propagace stolního tenisu
v rámci Josefovských slavností

03. 08. 2016
Více informací zde.

Heslo pro úpravy:

dolni_01.gif, 9,9kBdolni_02.gif, 10kBdolni_03.gif, 10kBdolni_04.gif, 10kBdolni_05.gif, 12kBdolni_06.gif, 11kBdolni_07.gif, 10kB